Zaměření

Naše advokátní kancelář poskytuje kompletní právní servis ve všech oblastech českého právního řádu, slovenského právního řádu a práva Evropské unie podnikatelům a individuálním klientům.

 

     Podnikatelům naše advokátní kancelář nabízí spolupráci formou paušální právní služby obsahujícího např.:

 • oborové sledování legislativních změn souvisejících s oblastí podnikáním klienta, včetně odeslání reportů přímo určeným zaměstnancům
 • kontrola pracovních smluv a interních nařízení s cílem zpřesnění pravomocí a odpovědností jednotlivých zaměstnanců
 • kontrola Vašich smluvních vztahů vůči dodavatelům a odběratelům
 • řešení pohledávek za obchodními partnery a zaměstnanci včetně jejich vymáhání soudní i mimosoudní cestou v České republice i zahraničí
 • právní servis při obchodních jednáních, doprovod na jednání
 • právní zastupování před soudy a orgány státní správy
 • kompletní řešení změn v obchodním rejstříku
 • zajištění přípravy valné hromady, účast právníka na valné hromadě
 • školení pracovníků(personální od., obchodní od., reklamace, minimum pro vedoucí úseků…)
 • asistence při řešení problémových situací okamžitě po telefonu
 • případná mediální ochrana