Podporujeme

 

Naše advokátní kancelář se zapojila do projektu Advokáti do škol. Tento projekt České advokátní komory se záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR má za cíl  bezplatné vzdělávání žáku 7. až 9. tříd ZŠ, eventuálně žáku středních škol a učilišť.

Se žáky je vedena diskuse například na témata viz níže:

 1. Obecná témata:
 • Kdo a jak tvoří právo (volby, parlament, zákony, Sbírka zákonů)
 • Člověk má práva a povinnosti (kde se berou – Ústava, listina, právní normy, morálka)
 • Co chci, co můžu, co smím, co nesmím (volby, svoboda, odpovědnost, závazek, smluvní volnost, právo říct NE)
 • Rodina je základ státu (Všechno začíná a končí v rodině. Nefunguje-li, zákon mnoho nenapraví, jen zasahuje v případech nejkřiklavějších.)
 • Dítě a jeho práva (participační právo, práva a povinnosti, střídavá péče, rodičovská odpovědnost apod.)
 • Člověk jako společenský tvor (Paradox svobody, která začíná a končí tam, kde se střetává se svobodou jiného člověka. Role povinnosti a její dvojjedinost s právem. Mají roboti právo mít svá práva?)
 • Závazky (jak se uzavírají smlouvy, jak se nezadlužovat, jak se vymáhá právo, smlouvy mají být plněny)
 • Advokát – notář – státní zástupce – exekutor – soudce
 • Simulovaný soudní proces – lze uskutečnit ve dvojici se soudcem
 • Pracovní právo (věková hranice, smlouvy, pokyny nadřízených, odpovědnost, škoda, pracovní podmínky mladistvých)
 • Administrativa a správa (pasy a občanské průkazy, evidence vozidel, katastr nemovitostí).
 • Trestní odpovědnost (věková hranice, trestání, výkon trestu, vazba, zadržení)
 • Mediace, soud, arbitráž, mimosoudní řešení sporů
 • Jaká témata vás zajímají, co je pro vás palčivé, akutní, co vás zaujalo z práva obecně, práv a povinností, z veřejně diskutovaných témat (téma podle zadání školy, žáků, studentů).
 1. Témata vhodná pro první stupeň základních škol (8-12 let):
 • Smlouvy mohou uzavírat i děti, zavazuje i ústní smlouva
 • Dluhy se mají platit, složenky nepatří do koše
 • Dohoda je vždy lepší než soudní spor
 • Dítě má právo na informaci a vyslovit svůj názor, i dítě má právo říci NE.
 1. Témata vhodná pro druhý stupeň středních škol (15-18 let):
 • Volby, přímá a nepřímá demokracie, jak může jednotlivec ovlivnit řízení státu
 • Listina základních práv a svobod, Ústava, základní lidská práva
 • Právo přeje bdělým – jak nebýt lhostejný
 • Právo na obhajobu, presumpce neviny.

V případě zájmu o projekt Advokáti do škol ve Vaší škole nás neváhejte kontaktovat.