Občanské právo 

Občanské právo hmotné, popřípadě zkráceně jen občanské právo je nejrozsáhlejší právní odvětví českého právního řádu. Původně se rozsah tohoto pojmu v podstatě kryl se soukromým právem. Základním pramenem občanského práva je občanský zákoník.

 

Z občanského práva nejčastěji řešíme:

Nákup, prodej a nájem nemovitostí
(převody, darování, věcná břemena, zástavní práva, vklady do katastru nemovitostí, exekuce váznoucí na nemovitostech, nájmy a pod.)

 

Smlouvy – sepsání, kontrola, vypovězení
(např. kupních, o dílo, darovacích, o půjčce a pod.)

 

Náhrady škod
(např. vymáhání náhrad souvisejících se  škodou na zdraví a majetku způsobenou provozem dopravního prostředku apod.)

 

Reklamace
(např. nejste spokojeni s kvalitou zhotoveného díla, zakoupeným výrobkem, službou apod.) 

 

Darování
(např. chcete něco darovat a  mít jistotu, že bude vše vpořádku)

 

Závět
(např. jste se rozhodl /a, že naplánujete, co kdo zdědí)

 

Dědictví
(např. zastupování dědiců v dědickém řízení, zpracování žalob týkajících se dědictví, na neplatnost závěti, neoprávněné vydědění a pod.)