Trestní právo

Trestní právo určuje jaké společensky škodlivé jednání jsou trestnými činy, jaké jsou sankce za jejich spáchání a jakým způsobem stát prostřednictvím svých příslušných orgánů spáchání trestných činů zjišťuje a jejich pachatele trestá.

 

Z trestního práva nejčastěji řešíme:

 

Obhajobu obviněného / obžalovaného
(ve všech fázích trestního řízení – přípravné řízení, soudní řízení v I.stupni, odvolání, dovolání, podání žádosti o odklad výkonu trestu, o přerušení výkonu trestu, o podminečné propuštění)

 

Zastupování v přestupkovém řízení
(zastoupení při jednání před přestupkovou komisí, napadení rozhodnutí přestupkové komise)

 

Zastupování poškozeného v trestním řízení
(přihlášení způsobené škody, zastupování před soudem, následné vymáhání přisouzené škody po pachateli apod.)

 

Podání trestního oznámení
(sepis trestního oznámení, zastupování při jednání s policií)

 

Zahlazení trestu
(výmaz z rejstříků trestů)