Rodinné právo

Rodinné právo lze vymezit jako soubor právních norem upravujících osobní a majetkové vztahy mezi členy rodiny. Základním pramenem českého rodinného práva je zákon o rodině a občanský zákoník.

 

Z rodinného práva nejčastěji řešíme:

 Rozvod manželství
(včetně např. podání návrhu, zastupování v řízení včetně úpravy poměrů k nezletilým dětem)

 

Výživné
(úpravy vyživovací povinnosti k dětem – návrh na stanovení výživného na dítě, vymáhání dlužného výživného, dohody o úpravě styku s dětmi, svěření dítěte jednomu z rodičů apod.)

 

Rozdělení společného jmění manželů
(včetně např. podání návrhu, zastupování v řízení včetně úpravy poměrů k nezletilým dětem)

 

Úprava styku s dětmi
(např. svěření dítěte jednomu z rodičů apod.)

 

Úprava vyživovací povinnosti k rozvedenému manželu

 

Předmanželská smlouva
(úprava a ochrana majetkových poměrů před manželstvím)