Advokátní kancelář Mgr. Lenky Piknové

Naše advokátní kancelář poskytuje kompletní právní servis ve všech oblastech českého právního řádu, slovenského právního řádu a práva Evropské unie podnikatelům a individuálním klientům.

Poskytujeme svým klientům:

  • řešení ve všech fázích sporu 
  • zpracování smluv, dohod a další smluvních dokumentů
  • vymáhání pohledávek soudní i mimosoudní cestou v ČR i zahraničí
  • zastupování při jednáních před soudy, orgány státní správy a jinými úřady
  • individuální přístup ke všem klientům
  • rychlé, efektivní a ekonomické řešení