Advokátní kancelář Mgr. Lenky Piknové

Naše advokátní kancelář poskytuje kompletní právní servis ve všech oblastech českého právního řádu, slovenského právního řádu a práva Evropské unie podnikatelům a individuálním klientům.

Poskytujeme svým klientům:

  • řešení ve všech fázích sporu 
  • zpracování smluv, dohod a další smluvních dokumentů
  • vymáhání pohledávek soudní i mimosoudní cestou v ČR i zahraničí
  • zastupování při jednáních před soudy, orgány státní správy a jinými úřady
  • individuální přístup ke všem klientům
  • rychlé, efektivní a ekonomické řešení
  • oddlužení

 

 

Informace pro spotřebitele o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů dle § 14 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů:
Mgr. Lenka Piknová, IČ 71465651, se sídlem Veselá 237/37, 602 00 Brno, tímto ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, informuje spotřebitele, že věcně příslušnou pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora se sídlem Národní 16, 110 00 Praha 1, www.cak.cz.