Obchodní právo

Obchodní právo upravuje majetkoprávní postavení  podnikatelů a vztahy vznikající mezi nimi v souvislosti s jejich podnikatelskou činností. Ve vymezeném rozsahu upravuje i vztahy mezi nepodnikatelskými subjekty a některé veřejnoprávní vztahy mezi podnikatelem a státem (např. úprava obchodního rejstříku).

 

Z obchodního práva nejčastěji řešíme:

Smlouvy – sepsání, kontrolu, vypovězení 
(včetně např. výběru vhodného  zajištění závazků)

 

Zakládání a změny v obchodních společností
(např.  zakládání nových společností, zvyšování základního kapitálu, převody obchodních podílů  a akcií, zrušení obchodních společností a to vše včetně zapsání do obchodního rejstříku či v řízení před správním orgánem)

  

Vymáhání pohledávek
(soudní i mimosoudní cestou v ČR i zahraničí)

 

Směnky

 

Veřejné zakázky
(výběr vhodného způsobu vypsání veřejné zakázky, zastupování v řízeních s veřejnými zakázkami souvisejícími např. před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)